Služby

Naše služby

Advokátska kancelária AŽALTOVIČ & PARTNERS poskytuje široký právny servis svojim klientom na celom území Slovenskej a Českej republiky.

complex_service16707image_5

Obchodné právo

reguluje vzťahy medzi podnikateľmi a zákazníkmi, zabezpečuje právnu istotu, podporuje hospodársku súťaž a chráni práva účastníkov trhu.

complex_service16708image_5

Občianske právo

upravuje vzťahy medzi jednotlivcami a právnickými osobami, zahŕňa rodinné, dedičské, majetkové právo a zmluvy, zabezpečuje ochranu práv a povinností.

pracovne

Pracovné právo

upravuje vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, zahŕňa pracovné zmluvy, mzdy, pracovné podmienky, ochranu práv a povinností.

danove

Daňové právo

upravuje povinnosti daňovníkov, výber daní, daňové kontroly, sankcie, a zabezpečuje financovanie verejných potrieb a dodržiavanie daňových predpisov.

konkurzne

Konkurzné právo

upravuje proces insolventnosti, rieši majetok dlžníkov, ochranu veriteľov, reorganizáciu alebo likvidáciu firiem a zabezpečuje spravodlivé uspokojenie pohľadávok.

 
trestne

Trestné právo

definuje trestné činy a sankcie, chráni spoločnosť pred kriminalitou, upravuje práva obvinených a poškodených a stanovuje postupy v trestnom konaní.

rodinne

Rodinné právo

upravuje povinnosti daňovníkov, výber daní, daňové kontroly, sankcie, a zabezpečuje financovanie verejných potrieb a dodržiavanie daňových predpisov.

exekucne

Exekučné právo

upravuje proces insolventnosti, rieši majetok dlžníkov, ochranu veriteľov, reorganizáciu alebo likvidáciu firiem a zabezpečuje spravodlivé uspokojenie pohľadávok.

 
8